Bibliografia

La bibliografia que aquí s'ofereix va començar a recopilar-la Pere Pau Ripollès en la dècada de 1990 en un document de FileMaker anomenat '*numismaster', mantingut durant anys de manera col·laborativa amb l'ajuda dels diversos investigadors. Aquest fitxer va ser reconvertit en 2015 a Zotero, i des de 2020 les fitxes es van començar a treballar directament en Dèdal. En aquesta última fase es va incorporar la base bibliogràfica d'Enrique de Riu, completant nombroses llacunes del sistema. En aquesta fase final es van incorporar al voltant de 3000 documents en pdf perquè la web pogués oferir cerques dins dels textos. La bibliografia recopila de manera exhaustiva tots aquells treballs que s'han dedicat a la moneda antiga de la Península Ibèrica des d'una perspectiva àmplia. Amb freqüència succeeix que els límits culturals, cronològics i geogràfics de la recerca són permeables i la numismàtica ibèrica s'integra en el marc més ampli de la numismàtica grega, púnica, romana o cèltica.
Operador
Loading rows..